032 / 622 441 info@bretconsult.com
032 / 622 441 info@bretconsult.com

Невена Цветкова

Невена Цветкова

Магистър по икономика

Контакти

nevena@bretconsult.com

Социални мрежи

Невена Цветкова е магистър по Икономика на индустрията. Има над 15 г. стаж в сферата на  здравеопазването, застраховането и счетоводните услуги като специалист управление на човешки ресурси ТРЗ и личен състав.

Има допълнителни квалификации за машинописна правоспособност, компютърно обучение, дигитална компетентност, обучение по бизнес администрация, финансист – застрахователно и осигурително дело.