БРЕТ КОНСУЛТ ЕООД предлага атрактивни цени на счетоводни услуги за коректни клиенти сключили абонаментен договор за счетоводно обслужване през 2021 г.

Цени на счетоводни услуги – абонаментно месечно счетоводно обслужване

Вид клиентиЦени /месечно
Счетоводни услуги за фирми с до 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС50 лв.
Счетоводни услуги за фирми с над 50 документа месечно нерегистрирани по ДДС80 лв.
Счетоводни услуги за фирми с до 100 документа месечно регистрирани по ДДС150 лв.
Счетоводни услуги за фирми с до 200 документа месечно регистрирани по ДДС200 лв.
Счетоводни услуги за фирми с до 250 документа месечно регистрирани по ДДС250 лв.
Счетоводни услуги за фирми с до 300 документа месечно регистрирани по ДДС300 лв.
Счетоводни услуги за фирми с до 350 документа месечно регистрирани по ДДС350 лв.
Счетоводни услуги за фирми с над 351 документа месечно регистрирани по ДДСпо договаряне

Важно!

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, разходен ордер, сметки за изплатени суми, протоколи и други. Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.
Цените на горепосочените счетоводни услуги важат за фирми без нает персонал, включва обслужване на СОЛ.

За управление на нает персонал се добавят следните суми

Брой персоналУвеличение на стандартната цена
До 10 човекаПо 10 лв. за всяко лице
До 20 човекаПо 8 лв. за всяко лице
Над 21 човекаПо договаряне

Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужване

  • Водене на склад по количества и единична цена – ½ от цената за месечно счетоводно обслужване.
  • Интернет банкиране до 20 платежни – 20 лв.
  • Издаване на фактурири, оферти, проформи до 20 документа – 20лв.
  • Попълване на годишна декларация на физическо лице 20 лв.
  • Регистрация по ДДС на новорегистририрана фирма 100 лв.

Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:

  • До 2 придобивания/ изпращания на месец – 20 лв.
  • От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец – 40 лв.
  • От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец – 60 лв.
  • От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец – 60 лв.
  • Над 20 придобивания/ изпращания на месец – 100+5 лв. за всеки ред над 20

Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.