• Декларация за липса на дейност в Търговския регистър – 29лв.
  • Декларация за липса на дейност в НСИ (Националния статистически институт) – 19лв.
  • Публикуване на Годишен финансов отчет в Търговския регистър – 59лв.

*Всички цени са без ДДС